Posláním Denního stacionáře v Kolíně a v Sedlčanech je poskytování přiměřené ambulantní péče a podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, sluchově postiženým, klientům s chornickým duševním onemocněním a jinak zdravotně znevýhodněných, popřípadě v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, která vede k podpoře v zachování alespoň částečné soběstačnosti a umožňuje setrvání uživatele služby v jeho přirozeném prostředí. Pobytem v Denním stacionáři umožňujeme uživatelům předcházet společenské izolaci a samotě.

titles.basic_info

service.social_service Denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Legerova 68, Kolín III 280 02, Středočeský kraj
service.phone 736 620 819
service.email mela@melaops.cz
service.website www.melaops.cz
service.capacity

20 klientů

service.note

- Denní stacionář je provozován také v Sedlčanech.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny
PO - ČT 8:00 - 15:30, PÁ 8:00 - 14:30