Nabízí klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snaží zlepšit kvalitu života klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně minimalizují zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání před jejich možnými negativními důsledky a dopady. Služby se zaměřují na několik oblastí: prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání.

titles.basic_info

service.social_service Služby následné péče
service.subcategory Rehabilitace
service.address Včelník 1070, Mníšek pod Brdy 252 10, Středočeský kraj
service.phone 739 303 024
service.email krejcikova@magdalena-ops.cz
service.website http://www.magdalena-ops.eu
service.capacity

Pobytové služby - max. 8 lůžek

Ambulantní služby - max. 20 klientů

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Následná péče CHRPA
Pobytové služby - nepřetržitě Ambulantní služby: Pondělí: 07:45 - 16:00 Úterý: 07:45 - 16:00 Středa: 07:45 - 16:00 Čtvrtek: 07:45 - 16:00 Pátek: 07:45 - 16:00