service.single - Svépomocná skupina - CELSUZ (Centrum denních aktivit)

Svépomocná skupina je určená pro lidi, kteří se potýkají s psychickým onemocněním nebo se nachází v psychické krizi, a rádi by své zkušenosti sdíleli s ostatními. Skupinu vedou peer konzultanti, kteří mají sami zkušenost s psychickým onemocněním. Skupina má omezenou kapacitu maximálně 10 účastníků.

titles.basic_info

service.social_service Sociální rehabilitace
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address třída Kpt. Jaroše 9, Brno-město (část) 602 00, Jihomoravský kraj
service.phone 733 741 291
service.email lenka.tomcalova@brno.charita.cz
service.website https://celsuz.cz/celsuz/
service.capacity

max. 10 účastníků

Kontaktní pracovníci