- Tvořivá dílna - Trénink kognitivních funkcí - Arteterapie

titles.basic_info

service.social_service Sociální rehabilitace
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address třída Kpt. Jaroše 9, Brno-město (část) 602 00, Jihomoravský kraj
service.phone 733 741 291
service.email lenka.tomcalova@brno.charita.cz
service.website https://celsuz.cz/celsuz/
service.capacity

Kontaktní pracovníci