Služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním oneocněním s nízkou, střední nebo vysokou mírou podpory při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Kunín 84, Kunín 742 53, Moravskoslezský kraj
service.phone 732 200 124
service.email info.albinn@seznam.cz
service.website https://www.albinn.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

  • contact_worker.single #1
  • contact_worker.single #2