Posláním domova se zvláštním režimem, středisko HELIOS, je poskytování odborné sociální, ošetřovatelské, zdravotní a rehabilitační péče seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je určena seniorům starším 65 let potřebujících trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby. Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena: Seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého, středně těžkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově pro seniory.

titles.basic_info

service.social_service DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
service.subcategory Bydlení
service.address ul. Jaroslava Seiferta 1530/14, Město 736 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 596 810 061
service.email bartosovaa@dshavirov.cz
service.website http://www.dshavirov.cz/
service.capacity

88 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny
Úřední den sociálních pracovníků pro veřejnost je každou středu od 08.00 – 16.00 hodin. Pokud se zájemce nemůže dostavit v určený den, je možné středisko kontaktovat na telefonním čísle 596 810 061, kl. 116 a dohodnout si schůzku na jiný den.