Cílová skupina Muži a ženy nad 45 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových drogách, trpících chronickou duševní nemocí s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým příjmem. Činnosti aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Tyršova 350, Česká Kamenice 407 21, Ústecký kraj
service.phone 412582602
service.email kamenice@dchltm.cz
service.website http://www.charita-ceska-kamenice.cz
service.capacity

28

Kontaktní pracovníci