Sociálně terapeutické dílny Domova Jistoty, p. o. v Bohumíně dlouhodobě a pravidelně podporují klienty při vytváření a zdokonalování pracovních dovedností, návyků, samostatnosti a při sociálním začleňování. Sociálně pracovní terapie vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, chrání důstojnost a usiluje o přípravu klienta na zapojení do chráněného či otevřeného trhu práce.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Šunychelská 1159, Nový Bohumín 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 731 450 024
service.email kyjovska@djbohumin.cz
service.website http://1.domovjistoty.cz/?page_id=362
service.capacity

Jsou ambulantní službou s dopoledním a odpoledním provozem s kapacitou 38 uživatelů. 

Kontaktní pracovníci