Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které usilují o budoucí samostatný a nezávislý život.

titles.basic_info

service.social_service CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
service.subcategory Bydlení
service.address Komenského 2097/6, Český Těšín 737 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 739 385 391
service.email chbceskytesin@djbohumin.cz
service.website http://7.domovjistoty.cz/
service.capacity

Kapacita služby je 13 uživatelů.

Kontaktní pracovníci