service.single - Chráněné bydlení, Starý Bohumín

Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které si chtějí uchovat nebo rozvíjet své dovednosti umožňující samostatnější a nezávislejší život.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Malá 514, Starý Bohumín 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 692 918
service.email chbmala@djbohumin.cz
service.website http://6.domovjistoty.cz/?page_id=36
service.capacity

Kapacita služby je 10 uživatelů.

Kontaktní pracovníci