Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které usilují o budoucí samostatný a nezávislý život.

titles.basic_info

service.social_service CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
service.subcategory Bydlení
service.address Polská 71, Karviná-Ráj 734 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 643 657
service.email chbkarvina@djbohumin.cz
service.website http://5.domovjistoty.cz/?page_id=60
service.capacity

Kapacita služby je 12 uživatelů.

Kontaktní pracovníci