Sociální služba je určena pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které si chtějí uchovat nebo rozvíjet své dovednosti umožňující samostatnější a nezávislejší život.

titles.basic_info

service.social_service CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
service.subcategory Bydlení
service.address Koperníkova 1212, Nový Bohumín 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 692 919
service.email chbkopernik@djbohumin.cz
service.website http://4.domovjistoty.cz/?page_id=55
service.capacity

Kapacita služby je 6 uživatelů.

Kontaktní pracovníci