Posláním Domova Jistoty, p. o. – Domova se zvláštním režimem v Bohumíně je nabídnout osobám s chronickým duševním onemocněním zázemí, ve kterém naleznou bezpečí a porozumění. Pracovní tým vytváří podmínky, aby způsob bydlení i poskytování služby přinášel uživatelům potřebné soukromí i příležitosti skupinového společenství na základě jejich individuálních potřeb. Sociální služba aktivně podporuje každého uživatele v soběstačnosti a nezávislosti, aby mohl žít podle svých možností a potřeb. Opírá se přitom o důstojnost, laskavost, důvěru a komunikaci.

titles.basic_info

service.social_service DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
service.subcategory Bydlení
service.address Koperníkova 870, Šunychl 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 596 013 484
service.email karasova@djbohumin.cz
service.website http://3.domovjistoty.cz/?page_id=59
service.capacity

Kapacita služby je 22 uživatelů

Kontaktní pracovníci