Posláním Domova Jistoty, p. o. – Chráněného bydlení v Bohumíně na ulici Kopernikova je podporovat uživatele na cestě k samostatnějšímu a nezávislejšímu způsobu života. Služba usiluje o vytváření, rozvíjení a uchovávání praktických dovedností péče o sebe a vedení domácnosti. Chráněné bydlení nabízí uživatelům přátelské zázemí, individuální podporu a bezpečí vzájemného společenství.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Koperníkova 1212, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 692 919
service.email chbkopernik@djbohumin.cz
service.website www.domovjistoty.cz
service.capacity

6 míst

Kontaktní pracovníci