service.single - Sociálně terapeutické dílny Klíček

oskytování služby v oblasti sociální prevence osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení formou aktivizačních a pracovních programů s cílem podpory při vytváření pracovní návyků a dovedností. Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutická dílna
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Masarykova 365, Nový Bohumín 735 81, Moravskoslezský kraj
service.phone 596 092 515
service.email centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
service.website https://www.css-bohumin.cz/index.php/socialne-terapeuticke-dilny-klicek
service.capacity

Kapacita:
26 uživatelů

service.note
  • Místo poskytované služby: Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
  • Odloučené pracoviště: Jateční 149, 735 81 Bohumín

Kontaktní pracovníci