Pobytová sociální služba v našem domově je určená pro osoby s chronickým duševním onemocněním (různé typy demence, např. Alzheimerova nemoc) vč. chorob přidružených (osoby s jiným zdravotním postižením), které dosáhly věku alespoň 27 let (dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let), mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné osoby v oblasti sociální a zdravotní péče.

titles.basic_info

service.subcategory Bydlení
service.address Lázeňská 48 / 41, Karviná-Lázně Darkov 735 03, Moravskoslezský kraj
service.phone +420 735 170 222
service.email darkov@domovalzheimer.cz
service.website http://www.domovalzheimer.cz
service.capacity

118 lůžek

Kontaktní pracovníci