Posláním Domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci, zajistit seniorům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života. Smyslem služby je, umožnit uživatelům Domova prožít důstojný, a podle jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat a to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Padlých hrdinů 312, Frýdlant 739 11, Moravskoslezský kraj
service.phone 558 441 635
service.email alena.radova@sssfno.cz
service.website http://www.sssfno.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/
service.capacity

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 24 klientů.

Kontaktní pracovníci