Posláním domova Beskyd je poskytovat podporu a péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které se zejména z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb a nemohou proto nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí, ani za pomoci blízkých osob či jiné sociální služby.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Hlavní třída 2326, Frýdek 738 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 727 801 049
service.email domov@beskydfm.cz
service.website https://beskydfm.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci