service.single - EDEN Český Těšín, Třanovice denní stacionář

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo zdravotním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci

titles.basic_info

service.social_service denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Třanovice 188, Třanovice 739 53, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 177 912
service.email eden@slezskadiakonie.cz
service.website https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim
service.capacity

Kapacita denního stacionáře:   35

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Frýdecká

 24 okamžitá kapacita

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

 4 okamžitá kapacita

TŘANOVICE

 7 okamžitá kapacita

Kontaktní pracovníci