service.single - SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OSTRAVA

Sociálně terapeutická dílna JINAK podporuje dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost člověka, podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti a nadání.

titles.basic_info

service.social_service Terapeutická dílna
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Rolnická 101/22, Nová Ves 709 00, Moravskoslezský kraj
service.phone 737 404 002
service.email stdostrava@jinakops.cz
service.website
service.capacity

Kapacita dílny je 15 osob v jeden okamžik.

Kontaktní pracovníci