Posláním služby je podporovat osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem při vstupu do běžného života, přispívat ke zlepšení kvality života těchto osob a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, vedoucí k větší nebo úplné samostatnosti.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address ul. Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava (část) 702 00, Moravskoslezský kraj
service.phone +420 596 115 318
service.email czp.ustredi@czp-msk.cz
service.website http://www.czp-msk.cz/chranene_bydleni_ostrava.php
service.capacity

Kapacita služby činí 4 lůžka.

Kontaktní pracovníci