Sociální služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním - s Huntingtonovou nemocí, schizofrenií, psychotickým onemocněním a etylickou demencí, které jsou závislé na pomoc jiné fyzické osoby. Toto se netýká stávajících klientů. Sociální služba se neposkytuje osobám závislým na návykových látkách, a osobám, které nezvládají komunikaci v českém jazyce.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Filipovská 582/20, Nový Jiříkov 407 53, Ústecký kraj
service.phone reditel@domovseverka.cz
service.email reditel@domovseverka.cz
service.website http://www.domovseverka.cz/index.html
service.capacity

100

Kontaktní pracovníci