service.single - Denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem

Programy jsou zaměřeny na pacienty trpící lehčími a středně závažnými formami demence, případně oslabením paměti nebo s kognitivními poruchami. Programy jsou zaměřeny na podporu kognitivní rehabilitace, procvičování paměti, znovu zapojování do života, nácviku soběstačnosti.

titles.basic_info

service.subcategory Stacionář
service.address Na Šibeníku 914/1, Olomouc 779 00, Olomoucký kraj
service.phone +420 603 339 339
service.email info@agecentrum.cz
service.website https://www.agecentrum.cz
service.capacity
service.note

Nabízíme možnost 3 hodinového nebo 6 hodinového terapeutického programu. Klienti si mohou vybrat, kolik času s námi chtějí strávit. Zda se cítí jen na dopolední nebo jen odpolední program nebo zda se chtějí zúčastnit celodenního programu.

Kontaktní pracovníci