Psychosociální centrum je zařízení komplexní péče pro lidi s psychickými problémy a duševními poruchami. Spolupracují tu psychiatři, kliničtí psychologové a psychiatrické sestry. Součástí centra je i Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí a pro naše pacienty zároveň rozvíjíme návazné zdravotně-sociální služby.

titles.basic_info

service.social_service Psychosociální centrum
service.subcategory Stacionář
service.address Osecká 309, Lipník nad Bečvou I-Město 751 31, Olomoucký kraj
service.phone 731 417 356
service.email psychocentrum@mens.cz
service.website https://www.psyche.cz/zakladni-informace-psc
service.capacity
service.note
  • Psychiatrická péče - včetně gerontopsychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrické rehabilitace, psychosomatiky a sexuologie
  • Klinická psychologie - psychodiagnostika, psychoterapie, krizová intervence
  • Léčba závislostí - dobrovolné léčení, ochranné léčení, anonymní léčení
  • Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí
  • Specializované poradny pro léčbu poruch paměti, sexuálních dysfunkcí, poruch spánku, poruch příjmu potravy.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Ordinační doba
Pondělí: 13.00 - 17.00 hod. v ordinaci Dr. Hašky, Hrnčířská 15 Středa: 8.00 - 17.00 hod. v Medcentru, Osecká 20