Posláním Chráněného bydlení je poskytování přiměřené podpory ženám s chronickým duševním onemocněním v takové míře, aby zvládaly chod domácnosti a vedly co nejvíce samostatný život.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Lidická 86, 796 01 Prostějov, Prostějov (část) 796 04, Olomoucký kraj
service.phone 778 762 960
service.email info@csspv.cz
service.website https://www.csspv.cz/chranene-bydleni
service.capacity

Kontaktní pracovníci