Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení a život v podmínkách ohrožující život a zdraví. Komu je služba určena: Osoby bez přístřeší Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi Mikroregion – Vidnavsko-Žulovsko-Javornicko

titles.basic_info

service.subcategory Rehabilitace
service.address Polská 492, 790 70 Javorník, Javorník 790 70, Olomoucký kraj
service.phone 739 834 103
service.email abraham.stanek@esterzalesi.eu
service.website https://www.esterzalesi.eu/socialni-sluzby/terenni-programy
service.capacity

Kontaktní pracovníci