service.single - Edukačně terapeutické skupiny pro osoby s duševním onemocněním

Od konce roku 2014 probíhají jednotlivé běhy tohoto kurzu pro osoby s duševním onemocněním. Skupiny budou probíhat 1x týdně 4 vyučovací hodiny, po dobu 10 měsíců. V každé skupině je zpravidla 5-8 osob a skupiny jsou uzavřené. Skupiny vede psycholog. Skupiny se konají zpravidla na Lipovské 1177, Jeseník nebo v prostorách našeho psychosociálního stacionáře.

titles.basic_info

service.social_service terapeutické skupiny
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Lipovská 1177, Jeseník 790 01, Olomoucký kraj
service.phone 775 148 189
service.email teren@zahrada2000.cz
service.website http://www.zahrada2000.cz/socialni-sluzby/5-edukacne-terapeuticke-skupiny-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim-a-jejich-blizke.html
service.capacity

Kontaktní pracovníci