Očekávaným přínosem fungování denního stacionáře je zajištění komunitní péče o osoby s DO, která stabilizuje propojení stávající zdravotnické péče na sociální služby a přispěje tak ke snížení rizika opakovaných hospitalizací osob, které hůře spolupracují s ambulantními lékaři a včasnější diagnostice duševního onemocnění u osob, u kterých existuje podezření na duševní onemocnění. Včasná diagnostika spolu s prevencí opakovaných hospitalizací přinese úsporu veřejných zdrojů a posílí sociální zakotvenost osob s duševním onemocněním v přirozené komunitě.

titles.basic_info

service.subcategory Stacionář
service.address Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník, Jeseník 790 01, Olomoucký kraj
service.phone 775 492 334
service.email info@zahrada2000.cz
service.website http://www.zahrada2000.cz/o-nas/2-socialne-terapeuticky-stacionar.html
service.capacity
service.note

Součástí modelu psychosociální rehabilitace a procesu úzdravy v Sociálně terapeutickém stacionáři je nácvik pracovních dovedností v naší prádelně.

Prádelna je i díky podpoře MZ ČR, v rámci Programu CZ11  „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vybavena pračkami, sušičkami, mandlem, žehlícími lavicemi a dalším potřebným vybavením.

Kontaktní pracovníci