Služba sociální rehabilitace Student je poskytována lidem, kteří mají v důsledku duševní nemoci problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému studiu jako základnímu předpokladu pro budoucí pracovní uplatnění.

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Pujmanové 1219/8, Nusle (Praha 4) (část) 140 00, Hlavní město Praha
service.phone 739 310 357
service.email student@baobab-zs.cz
service.website www.baobab-zs.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci