service.single - Sociálně terapeutická dílna - Mnichovo Hradiště

Náplní práce dílny byla původně péče o zámecký park a úklid zámku. Tyto práce zahrnují hrabání listí, sekání trávy, pletí záhonů, odvoz kompostovatelného materiálu, apod. Klient především může s terapeuty v bezpečném prostředí mluvit o těžkostech, které mu výkon práce znesnadňují. Jeho duševní potíže se v dílně stávají legitimními, může je bez rozpaků s terapeuty sdílet. Mohou společně hledat způsoby, jak jeho potíže zvládat tak, aby ho při výkonu práce nelimitovaly. Klient může také dobře natrénovat pravidelnost pracovního režimu, což je oblast, ze které mívají naši klienti značné obavy.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address V Lípách 151, Mnichovo Hradiště 295 01, Středočeský kraj
service.phone 736 403 834
service.email klaster@fokus-mb.cz
service.website www.fokus-mb.cz
service.capacity 15 klientů

Kontaktní pracovníci