service.single - Sociálně terapeutická dílna Nymburk

Služba je určena pro osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním, kteří se prozatím necítí pro práci na volném trhu a mají zájem naučit se režimu obvyklému pro zaměstnání v chráněných podmínkách. Posláním Sociálně terapeutické dílny je vytvořit pro osoby s vážným duševním onemocněním takové podmínky v chráněném zaměstnání, aby byli po ukončení služby schopni zvládnout práci na volném trhu a zároveň tím přispět ke zvýšení kvality života napříč omezením, která duševní nemoc s sebou přináší.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Komenského 586/15, Nymburk (část) 288 02, Středočeský kraj
service.phone 775 562 032
service.email std.nymburk@fokus-mb.cz
service.website www.fokus-mb.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci