service.single - Sociálně terapeutická dílna Malý princ

Služba nabízí lidem s duševním onemocněním příležitost a podporu při získávání a rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Huťská 1557, Kladno (část) 272 04, Středočeský kraj
service.phone 773 073 941,
service.email kladno@baobab-zs.cz
service.website www.baobab-zs.cz
service.capacity
service.note Služba je poskytována zdarma.

Kontaktní pracovníci