service.single - Centrum programů podpory zaměstnávání (region Střední Čechy)

Služba sociální rehabilitace v rámci zařízení CCPZ je napojena zejména na sociálně terapeutickou dílnu v Centru denních aktivit.

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Náměstí Míru 30/16, Mělník (část) 276 01, Středočeský kraj
service.phone 775 729 894
service.email cpz.melnik@fokus-praha.cz
service.website www.fokus-praha-stc.cz
service.capacity Ambulantní 40 klientů, terénní 40 klientů
service.note Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Kontaktní pracovníci