service.single - Domov se zvláštním režimem Loučka

Poslání domova je poskytovat osobám s chronicky duševním onemocněním pobytovou službu, která se co nejvíce přibližuje přirozeným životním podmínkám a nabízet podporu a pomoc přizpůsobenou individuálním potřebám uživatelů pro dosažení důstojného, aktivního a hodnotného života. Komu může být služba poskytnuta: Služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie) s věkovou hranicí minimálně 25 let.

titles.basic_info

service.social_service domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Loučka 119, Újezd 763 25, Zlínský kraj
service.phone 577006921
service.email reditel@dsloucka.cz
service.website http://www.dsloucka.cz/
service.capacity
service.note

Komu nemůže být služba poskytnuta:

Osobám s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou, jinými typy demencí nebo s organickým poškozením mozku. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, se zrakovým a sluchovým postižením, nebo závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Dále těm, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové sociální služby nebo kteří si žádají o sociální službu, kterou neposkytujeme.

Kontaktní pracovníci