service.single - Sociální rehabilitace (RÚT Nový Jičín)

Posláním služby RÚT nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým duševním onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně zašlenění na trh práce.

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Rehabilitace
service.address Sokolovská 9, Nový Jičín 741 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 734 366 561, 739 525 375
service.email g.lhotska@sdk.cz
service.website www.slezskadiakonie.cz
service.capacity

okamžitá kapacita - 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku.

10-15 klientů (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - úřední hodiny:
kancelář: Po, Čt 7:30-9:00, St 14:30-16:00 terénní služba: Po-Pá 7:00-17:00