Posláním Sociálně terapeutických dílen je zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti nabídnutím možnosti rozvoje pracovních a sociálních dovedností.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutická dílna
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Hradební 16, Cheb 350 02, Karlovarský kraj
service.phone 737 215 480
service.email dilnyjoker@seznam.cz
service.website http://www.dilnyjoker.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba:
Sociálně terapeutická dílna
days.0 08:00 - 18:00
days.1 08:00 - 18:00
days.2 08:00 - 18:00
days.3 08:00 - 18:00
days.4 08:00 - 18:00