Terénní program Point 14, z.ú. se zaměřuje na aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci motivují uživatele návykových látek ke změně současného životního stylu a k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog. Program tak přispívá k ochraně veřejného zdraví.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Poděbradova 1389/31, Plzeň 3-Jižní Předměstí (část) 301 00, Plzeňský kraj
service.phone 777 570 647, 377 235 526
service.email rothova@point14.cz
service.website http://www.point14.cz/cz/terenni-program.html
service.capacity

Kontaktní pracovníci