service.single - Domov sv. Františka - terénní program

Posláním Terénního programu je monitorování výskytu a migrace osob bez přístřeší žijících na území města Plzně, zjišťování jejich sociálních a zdravotních problémů, poskytování sociálního poradenství a materiální pomoci, zprostředkování lékařské péče a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší. Cílem služby služby je omezovat negativní dopady života na ulici u osob bez přístřeší a usilovat o jejich případné napojení na ambulantní a pobytové služby pro osoby bez přístřeší a tím podporovat a rozvíjet možnosti, schopnosti a vůli uživatele služby k začlenění se do společnosti.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Wenzigova 183/5, Plzeň 3 - Východní předměstí 301 00, Plzeňský kraj
service.phone 377 221 365
service.email dsf@mchp.charita.cz
service.website https://www.mchp.cz/adresar/?s=domov-sv-frantiska-terenni-program
service.capacity

Kontaktní pracovníci