Posláním terénních programů na Chebsku, Sokolovsku, Tachovsku (dále jen „terénních programů KOTEC o. p. s.“) je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Jsme jim partnerem a podporujeme je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Rokycanova 4, Tachov 347 01, Plzeňský kraj
service.phone 608 656 538
service.email vs.tp.tachov@kotec.cz
service.website https://www.kotec.cz/regiony/tachov/terenni-program/
service.capacity

Kontaktní pracovníci