service.single - Program pro osoby v konfliktu se zákonem

"pomáháme jít novou cestou, pokud ta dosavadní vedla ke konfliktu se zákonem" Posláním Programu pro osoby v konfliktu se zákonem je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich problémů a motivovat je ke změně životního stylu.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Tylova 707/20, Plzeň 3-Jižní Předměstí (část) 301 00, Plzeňský kraj
service.phone 373 323 645, 724 890 073
service.email konfliktsezakonem@cppt.cz
service.website https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/program-pro-osoby-v-konfliktu-se-zakonem
service.capacity

Kontaktní pracovníci