Posláním krizové pomoci je zajištění pocitu bezpečí osobám, kterým aktuální životní situace neumožňuje žít v jejich běžném prostředí pomocí poskytnutí krátkodobého bezpečného zázemí. Cílovou skupinou jsou muži, ženy a děti (děti pouze v doprovodu pečující osoby starší 18 - ti let). Osoby, které se dostaly náhle do nepříznivé sociální situace. Cíle služby: Intenzivní podpora uživatele služby zaměřená na objasnění příčin náhle vzniklé situace a na pomoc při jejím zpřehlednění a nalezení nejvhodnějších způsobů řešení, které by co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů (uživatelek) a pomoc při uplatnění konkrétních způsobů řešení, které daná situace umožňuje.

titles.basic_info

service.social_service Krizová pomoc
service.subcategory Krizová pomoc
service.address Koželužská 1802/19, Cheb 350 02, Karlovarský kraj
service.phone 731 433 079, 731 433 090
service.email ondrej.spendlicek@dchp.charita.cz
service.website https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-karlovarskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/krizova-pomoc-cheb/
service.capacity

Kapacita: 3 jednolůžkové pokoje (s možností přistýlky na každý pokoj)

service.note

Provozní doba: Služba je poskytována 24 hodin denně včetně svátků, dnů pracovního volna i klidu.

Kontaktní pracovníci