Posláním Intervenčního centra je činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc, sociálně-právní pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním (jako následek domácího násilí) zejména v Karlovarském kraji.

titles.basic_info

service.social_service Intervenční centra
service.subcategory Krizová pomoc
service.address Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01, Karlovarský kraj
service.phone 736 514 095, 736 514 096, 352 669 839
service.email domacinasili@pomocvnouziops.cz
service.website http://www.pomocvnouziops.cz/www/script/main.php?ac=stranka&id=4&menu=4
service.capacity
service.note

Pobočky:

Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Palackého 1562/8, Cheb, 350 02 Cheb 2
Horova 2017/12, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1

Kontaktní pracovníci