service.single - Armáda spásy, Centrum sociálních služeb (Rybáře)

Posláním azylového domu Armády spásy v Karlových Varech je poskytnout pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení při naplňování potřeb, které přesahují jejich možnosti a zdroje a vzešly z této situace. Poskytovaná pomoc a podpora směřuje k sociálnímu začlenění a zmírnění důsledků sociálního vyloučení, je poskytována zejména formou sociálního poradenství a dočasným ubytováním, případně dočasným poskytnutím stravy.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Nákladní 205/7, Karlovy Vary 360 05, Karlovarský kraj
service.phone 737 215 407
service.email martin.rousal@armadaspasy.cz
service.website https://armadaspasy.cz/pobocky/karlovy-vary/centrum-socialnich-sluzeb/css-k-vary-azylovy-dum/#6
service.capacity

Počet lůžek: 36

service.note
  • Muži a ženy bez domova od 18 let, kteří chtějí řešit svou nepříznivou sociální situaci, a jejichž zdravotní stav nevyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
  • Cena za službu: 130,- Kč/den, 4030,- Kč/ 31 dní

Kontaktní pracovníci