service.single - Darmoděj z.ú. - Služba následné péče

Služba následné péče poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, s chronickým duševním onemocněním, včetně vícečetných duálních diagnóz. Jedná se o osoby starší 18 let, které absolvovaly ústavní nebo ambulantní léčbu ve zdravotnickém zařízení, terapeutické komunitě nebo věznici se zvláštním režimem a mají prokázanou minimálně tříměsíční abstinenci. Do programu mohou být přijaty také osoby se změněnou pracovní schopností a invalidní i starobní důchodci s problémem závislosti.

titles.basic_info

service.social_service Služby následné péče
service.subcategory Rehabilitace
service.address Nábřežní 539/4, Jeseník 790 01, Olomoucký kraj
service.phone 774 742 343
service.email nasledna.pece@darmodej.cz
service.website https://www.darmodej.cz/
service.capacity
service.note


Darmoděj z.ú. - Služba následné péče (Nábřežní 539/4, Jeseník, 790 01 Jeseník 1)
Darmoděj z.ú. - Služba následné péče (Hlavní 198, Mikulovice, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1)

Kontaktní pracovníci