Posláním sociální služby tísňové péče je pomoci osobám, které vyžadují zvýšený dohled v důsledku stáří či zdravotních postižení, a umožnit jim pomocí prvků asistivních technologií zvýšit kvalitu života a zajistit pohodlný a bezpečný život ve vlastní domácnosti.

titles.basic_info

service.social_service Tísňová péče
service.subcategory Krizová pomoc
service.address Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí 757 01, Zlínský kraj
service.phone 721 637 471
service.email hejdova@dohlednadosah.cz
service.website https://www.dohlednadosah.cz/
service.capacity
service.note

Primárním posláním sociální služby Dohled na dosah je poskytování tísňové péče dle § 41 zákona č.108/2006 Sb. Tím se rozumí zajištění obousměrné hlasové komunikace prostřednictvím komunikátoru, který v případě krizové situace zajistí spojení s operátorem a vyřešení situace. Naším cílem je však nabídnout klientovi možnost setrvání v prostředí vlastního domova v bezpečí a bez strachu.  Prostřednictvím různých prvků moderních technologií je celkově podpořena možnost setrvání klienta v co nejdelší možné době ve svém vlastním domově. K tomuto účelu jsou kromě panického tlačítka nabízena různá další technologická řešení asistivích technologií, která podpoří klientovu autonomii a pocit bezpečí.

Kontaktní pracovníci