Denní centrum je určeno dospělým, kteří se ocitli bez domova, lidem žijícím v nedůstojných bytových podmínkách ohrožujících zdraví či život, lidem ve stavu nouze, bez zázemí, se špatným uspokojováním jejich základních potřeb. Našimi klienty jsou lidé starší 18 let. Podmínkou přijetí je přijatelný zdravotní stav (bez známek infekce), soběstačnost (bez nutnosti bezbariérového prostředí) a schopnost a ochota dodržovat pravidla fungování Denního centra.

titles.basic_info

service.social_service Nízkoprahová denní centra
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Zámecká 921, Valašské Meziříčí 757 01, Zlínský kraj
service.phone 571 620 997, 739 706 634
service.email michaela.wawreczkova@valmez.charita.cz
service.website https://www.valmez.charita.cz/sluzba/denni-centrum
service.capacity
service.note

Naším posláním je poskytnout dospělým mužům a ženám bez domova prostor pro zajištění stravy nebo osobní hygieny. Součástí služby je individuální podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí, kde klademe důraz na aktivitu klienta.

Kontaktní pracovníci