service.single - Dům pokojného stáří Naděje Zlín

Poskytujeme bydlení, stravu, celodenní pečovatelskou i ošetřovatelskou péči dle potřeb klientů. Našim klientům nabízíme také různé aktivity (trénink paměti, rukodělné činnosti, vystoupení, výlety, canisterapii, muzikoterapii) a duchovní a pastorační péči.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Dům pokojného stáří Naděje Zlín, Zlín (část) 760 05, Zlínský kraj
service.phone 575 758 131
service.email zlin@nadeje.cz
service.website https://nadeje.cz/zlin/domov_se_zvlastnim_rezimem2
service.capacity
service.note

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé od 55 let žijící s Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence.

Kontaktní pracovníci