Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpravidla se jedná o osoby s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, které jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiné osoby.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01, Zlínský kraj
service.phone 571 629 084
service.email info@diakonievm.cz
service.website https://www.diakonievm.cz/nase-sluzby/soc-pobytove-sluzby/domov-se-zvlastnim-rezimem/
service.capacity

Kontaktní pracovníci