Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address A. Bartoše 1700, Bystřice pod Hostýnem 768 61, Zlínský kraj
service.phone 573 503 001
service.email reditelka@cpszahrada.cz
service.website https://www.cpszahrada.cz/domov-se-zvlastnim-rezimem/
service.capacity

Kontaktní pracovníci