ALZHEIMER HOME Zlín představuje unikátní projekt komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Kapacita našeho zařízení ALZHEIMER HOME Zlín je 152 klientů.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Růmy 1391, Zlín (část) 760 01, Zlínský kraj
service.phone 773 377 070
service.email info@alzheimerhome.cz
service.website https://www.alzheimerhome.cz/alzheimer-home-zlin/
service.capacity

Kontaktní pracovníci